วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประกันสังคม: สิทธิประโยชน์

ผู้ประกันตนแต่ละมาตรานั้นก็มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันออกไปมากน้อยตามแต่ประเภทของผู้ประกันตน หัวข้อนี้จะแสดงถึงสิทธิประโยชน์ในกรณีต่างๆที่ผู้ประกันตนแต่ละมาตราจะได้รับ

หากยังไม่เคยอ่านหัวข้อเกี่ยวกับผู้ประกันตนให้คลิก: ผู้ประกันตนมีกี่ประเภท
หากยังไม่ทราบเรื่องเงินสมทบและสิทธิที่จะได้รับแต่ละมาตราให้คลิก: เงินสมทบและสิทธิประโยชน์

                                     สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 40 (ภาคสมัครใจ)
สิทธิประโยชน์(ม.33 และ ม.39): กรณีสงเคราะห์บุตร
สิทธิประโยชน์(ม.33 และ ม.39): กรณีคลอดบุตร

สิทธิประโยชน์(ม.33 และ ม.39): กรณีทุพพลภาพ
สิทธิประโยชน์ (ม.33 และ ม.39): กรณีเสียชีวิต

ทีนี้เราก็ทราบแล้วนะคะว่าสิทธิประโยชน์หลักๆที่ผู้ประกันตนแต่ละมาตราจะได้รับนั้นมีอะไรบ้าง

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมที่ Korat-Legal Services

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น